वेबसाईट माहीती

About

आमच्या विषयी

भारताचे माजी राष्ट्रपती भारतरत्न डॉ ए पी जे अब्दुल कलाम साहेब यांचे प्रेरणेने प्रेरित होऊन श्रीगोंदा फॅक्टरी येथील इंदीरा गांधी विद्या निकेतन मधील माजी विद्यार्थी व शिक्षकांच्या विचारातून शाळा विद्यार्थी भारतीय जवान व खेळाडू केंद्र सन 2015 मध्ये अग्नीपंख फौंडेशन स्थापन करण्याचा निर्णय झाला


सन 19/92016  मध्ये अग्नीपंख फौंडेशन लोणीव्यंकनाथ ता श्रीगोंदा  या सेवाभावी संस्थेची अहमदनगर( राज्य  महाराष्ट्र) येथील धर्मदाय आयुक्त कार्यालयात नोंदणी करण्यात आली आणि कामकाजास लोकसहभागातून सुरुवात करण्यात आली. 

शासनाचे कोणतेही अनुदान लाभ न घेता  अग्नीपंख फाउंडेशन चे काम सुरु झाले आहे. 

हे फौंडेशन माजी विद्यार्थी काळाच्या ओघात  इतर क्षेत्रात काम करणाऱ्या चांगल्या विचाराच्या नागरिकांना या विश्वस्त मंडळात स्थान देण्यात आले आहे 

 या संस्थेला मदत करण्यासाठी नागरिक लग्न अन्य कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मदत करतात यातुन संस्थेचे काम जोरात सुरू आहे व संस्थेच्या कामकाज  व व्यवहाराचे तीन वर्षाचे आॅडीट करण्यात आले आहे. 


संस्थेची उद्दिष्टे

1) विद्यार्थी खेळाडूंना मदत करणे
2) सार्वजनीक ठिकाणी वृक्षारोपण संवर्धन करणे
3) स्पर्धा परीक्षा ई ग्रंथालय सुरु कलणे
4) जलसंधारण चळवळीस प्रोत्साहन देणे
5) सफाई मजुरांच्या मुलांना शिक्षणासाठी मदत करणे

Our Mission

To preserve and provide a sustainable environment for healthy mothers, children and families by providing Nutrition, Education and Counselling

Our Values

To facilitate the creation of an ecosystem for children to flourish within their adoptive and birth families, by leveraging our experience in the areas of family preservation & strengthening.

Volunteer

Meet our excellent

We exist for non-profits, social enterprises, community groups, activists,lorem politicians and individual citizens that are making.

Jenas handar

CEO & Founder

Smithy alisha

Manager

Johan mendal

Volunteer