Blog Details

Details

लोणीव्यंकनाथ

फोटो आदिवासी कुंटुबांतील शालाबाह्य मुलांना वाजत गाजत आणले आणि मडकेवाडी ( लोणीव्यंकनाथ) येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत दाखल केले