दान

Donation

धान्य वाटप...

कोरोना  धान्य वाटप.... वांगदरी

Donation

वह्या वाटप

वह्या वाटप इंदिरा गांधी विद्या निकेतन

Donation

धान्य मदत

फोटो वडघुल येथील मजुरांना जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप करताना तहसीलदार महेंद्र महाजन आदि दिसत आहेत